ULUTEK Teknopark’ta yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik ele alındı

BURSA (İGFA) – ULUTEK Teknopark, bünyesinde bulunan firmaları bilgilendirme amaçlı düzenlediği çevrimiçi toplantılara bir yenisini daha ekledi. ULUTEK Firmalarından GK Çevre Çözümleri Ltd. Şti. kurucuları ve aynı zamanda Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Güray Salihoğlu ve Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu sürdürülebilir kalkınma amaçları, işletmelerde yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, kaynak ve enerji verimliliği, temiz üretim ve sürdürülebilirlik konularını ele aldılar.

Düzenlenen toplantıda yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik süreçlerine uyum sağlamanın sürdürülebilir bir geleceğin temelini oluşturduğuna değinen ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “ULUTEK’in güçlü bir Ar-Ge ve inovasyon merkezi olması sebebiyle, bu dönüşümlerde aktif rol üstlenmeyi ve Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine önemli katkılarda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda, firmalarımızı bu konularda bilgilendirme çalışmalarımıza devam ederek, teknolojik ve çevresel açıdan sürdürülebilir projelerle bu ortak hedeflerimize doğru ilerlemekte kararlıyız” dedi.

‘YEŞİL DÖNÜŞÜM YALNIZCA ÇEVRE DEĞİL, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÖNÜŞÜMDÜR’

Dünyada iklim krizinin derinleştiğini, kaynakların hızla tükendiğini ve hammadde sorununun yaşanmaya başladığını dile getiren Prof. Dr. Güray Salihoğlu, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirliğin bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. Salihoğlu, “Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı sonrası Sınırda Karbon Düzenlemesi gibi mekanizmalarla sanayimizin yeşil dönüşüm yolunda adımlar atması öncelik haline geldi. Yeşil dönüşüm yalnızca çevresel değil aynı zamanda sürdürülebilir bir dönüşüm anlamına geliyor. Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak istiyorsak önce insanı kalkındırmamız gerekli. İnsanımızı kalkındırmak için de temiz bir atmosfere ve doğal kaynaklara ihtiyacımız var. Çevresel kalkınma olmadan insanın var olduğunu düşünemeyiz. İnsan var olmazsa ekonomiden de bahsedemeyiz. Sürdürülebilir kalkınmada bu üç temel bileşeni birbirinden ayıramayız” dedi.

DÖNGÜSEL EKONOMİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLUNDA KİLİT ROL

2050 yılına kadar Avrupa Birliği’nin iklim-nötr olma yolunda kilit rolün, iklim ve tüketim arasındaki ilişkinin yeniden şekillendirilmesi olduğuna değinen Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu, AB’nin Yeşil Mutabakat ve dönüşüm süreçlerinde vurguladığı döngüsel ekonomi kavramı hakkında bilgilendirmede bulundu. Salihoğlu, “Karbon ayak izini referans alarak yasal zorunluluklar belirleniyor ancak asıl amaç, üretim ve tüketim felsefesindeki değişimi sağlamak. AB’nin sunduğu döngüsel ekonomi eylem planı, sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesini ve üretim süreçlerinde döngüselliği sağlamayı hedefliyor. KOBİ’lerden tüketicilere kadar herkesin, lineer ekonomiye veda edip tüm süreçlerini döngüsellik üzerine kurgulaması gerekiyor. Atık oluşumunu en aza indirmek için işletmelerin hangi süreçlerde iyileştirmeler yaparım, kazandığım hammaddeyi farklı bir üretim sürecinde kullanabilir miyim ya da başka işletmelere kendi atığımı hammadde olarak sunabilir miyim? gibi sorularla iyileştirmelere gitmeleri gerekiyor. Atık oluşumunu azaltarak kazanılan hammaddelerin farklı üretim süreçlerinde kullanılması ile döngüsel ekonominin temel amaçlarına ulaşılması amaçlanıyor” ifadelerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir